Stagiul Bioetica noiembrie 2022

 

 

Stagiul Bioetica  noiembrie 2022

ATENȚIE MODULUL DE BIOETICĂ ANUNȚ PENTRU REZIDENȚII INTERESAȚI

!!! Toti rezidenții indiferent de specialitate  trebuie sa efectueze doua saptamanii stagiu de Bioetica.

 Vor fi aprobate numai acele cereri de efectuare a stagiului care sunt adresate în cadrul anului de pregatire corespunzator curiculei cât si cererile rezidentilor  care finalizeaza rezidentiatul în primavara 2023. 

1.  Stagiu de Bioetica în perioada 01-14 noiembrie 2022; înscrieri DOAR  în perioada 05.09.2022-22.09.2022 în limita locurilor disponibile. Perioadă confirmare primire e-mail 30 de zile. Coordonator  Prof. Univ. Dr. Curcă George Cristian 

Inscrierile se fac personal de pe adresa de e-mail institutionala – UMF (cea care se termina rez.umfcd.ro sau o adresa de Gmail care sa contină numele si prenumele dvs.). 

Actele necesare obligatorii pentru inscriere,  mai jos mentionate se trimit o singura data, scanate pe  adresa de e-mail secretariatmedlegbio@umfcd.ro încarcate într-un singur fisier. 

Atentie la scanarea actelor, va rugăm să încadrati doar dopcumentele cerute  (fara alte obiecte, fundal, etc) si să fie scanate clar în dimensiuni normale. 

Mentionam ca aceste acte vor fi trimise de INML  la DSP spre verificare, iar în baza lor se va elibera repartitia dvs de efectuare a stagiului de Bioetica. 

Dosarul trimis incomplet (ex.: lipsa acord întrerupere) atrage dupa sine blocarea dosarului, drept urmare nu se va elibera repartitia de stagiu.

Actele necesare  la înscriere (sunt obligatorii):

A.Rezidentii cu domiciliul în Romania depun: 

1. una copie  dupa prima pagina a carnetului de rezident;

      2. acordul pentru întreruperea de stagiu (acolo unde este nevoie; model acord  se afla  la sfarsitul       

           anunțului); 

 3. cererea tip completata (se află  la sfarsitul anunțului)

B. Rezidentii cu domiciliul in Romania care nu au carnet de rezident depun 

     1. acordul profesorului coordonator

     2. acordul pentru întreruperea de stagiu (acolo unde este nevoie; model acord  se afla  la sfarsitul 

          anunțului);

     3. cererea tip completata. (se află  la sfarsitul anunțului).

C. Rezidentii cu domiciliul în altă tară depun;

     1.  copie prima pagina carnet rezident sau dacă nu aveti carnet  depuneti acordul 

          profesorului  coordonator, 

     2.  cererea tip completata. (se afla  la sfarsitul anunțului). 

     3. acordul de întrerupere (acolo unde este nevoie; model acord  se afla  la sfarsitul anunțului)

Cei care au schimbat specialitatea vor trimite copie după carnetul de rezident din specialitatea actuală.

Cei care s-au transferat la Bucuresti de pe alte Centre din țară vă rugăm sa mentionați în e-mail acest lucru și să faceti demersurile necesare pentru obținerea primei pagini din carnet cu noile date.

 

Stagiile  de bioetica  pentru anul 2023  vor  fi fixate si postate pe  site-ul www.umfcdbioetica.ro. în  octombrie   2022.

Inscrierea rezidentilor pentru  stagiul de bioetica  se efectueaza in limita locurilor disponibile. 

Inscrieriea oricarui medic rezident la stagii  se va efectua cu respectarea normelor Ordinului nr. 101/3180/2015 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală (vezi mai jos). 

Conform acestui ordin inscrierile incep cu minimum 30 de zile înainte de începerea stagiului de pregătire. Documentele necesare intre care cererea de efectuare a pregătirii pentru acordul de primire al şefului de secţie/secţie clinică va fi conform modelului din anexa ordinului iar procedura de inscriere intocmai dupa cum este prezentata in ordinul mai sus amintit. 

Toti medicii rezidenti efectueaza stagiul  de bioetica ceea ce sustine nevoia de moralitate in actul medical. Pentru a putea administra numarul mare de medici rezidenti toti medicii rezidenti sunt rugati ca in acord cu indrumatorul de stagiu sa se inscrie la stagiul  de bioetica in anul corespunzator, conform curiculei.

Vor fi aprobate numai acele cereri de efectuare a stagiului care sunt adresate in cadrul anului de pregatire corespunzator curiculei. Prin exceptie, rezidentii care solicita efectuarea modulului in afara anului curicular vor trebui sa-si motiveze situatia de exceptie printr-o cerere aprobata de catre coordonatorul de rezidentiat insotita obligatoriu de dovada motivului care ii impiedica sa efectueze stagiul in anul corespunzator curiculei (ex. dovada plecarii din tara, dovada participarii la bursa, etc.). 

Rezidentii care aleg sa nu solicite efectuarea stagiului  de bioetica in anul corespunzator curiculei si nici nu prezinta motivatia pentru aceasta situatie particulara vor fi inscrisi exclusiv in ultimul modul de bioetica in ultimul an de rezidentiat in limita locurilor disponibile. 

Medicii rezidenti sunt rugati sa respecte impartirea curiculara pe stagii si module si de asemenea sa-si respecte colegii care aleg sa isi organizeze programul de pregatire astfel incat sa nu creeze disfunctionaliti.

In situatia in care programarea celor trei-patru perioade cand se efectueaza stagiul  de bioetica pe perioada anului curicular  nu corespunde intrutotul programarii curiculare a specialitatii (de ex. exista o curicula in care modulul de bioetica este programat cu incepere din 15 decembrie si care ar urma sa se desfasoare pe timpul sarbatorilor de Craciun) va avea prioritate programarea efectuata de catre cadrele didactice ale Disciplinei de Medicina legala si Bioetica intrucat acestea desfasoara modulul de bioetica si doar ele isi cunosc programul normat de catre UMFCD, modulul de bioetica neputandu-se desfasura prin suprapunere cu alte atributii didactice. 

Data exacta a stagiilor din urmatorul an se stabileste in fiecare an universitar incepand cu luna Octombrie fiind dependenta de programul universitar care este definitivat de catre UMFCD in jurul acestei perioade.

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

Ordinul nr. 101/3180/2015 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală 

 

În vigoare de la 01.03.2015

Nr. 101/3.180 

Ministerul Sănătăţii 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice 

Văzând Referatul de aprobare nr. NB 806 din 2 februarie 2015 al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios din cadrul Ministerului Sănătăţii, 

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învăţământului postuniversitar medical şi farmaceutic uman, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, ministrul sănătăţii şi ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emit prezentul ordin. 

Art. I. 

După articolul 21 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc şapte noi articole, articolele 211-217, cu următorul cuprins: 

Art. 211

Repartizarea în unitatea sanitară acreditată pentru efectuarea modulului, denumită în continuare unitatea sanitară acreditată, se realizează pe baza acordului de primire al şefului de secţie/secţie clinică din unitatea sanitară respectivă. 

Art. 212

Cu minimum 30 de zile înainte de începerea modulului de pregătire rezidenţii şi specialiştii prevăzuţi la art. 1 vor depune la unitatea sanitară acreditată cererea de efectuare a pregătirii, cu acordul de primire al şefului de secţie/secţie clinică, conform modelului din anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. Unitatea sanitară acreditată centralizează cererile de efectuare a pregătirii, în original, pe care le transmite săptămânal direcţiei de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, însoţite de o copie a carnetului de rezident - prima pagină. 

Art. 213

Structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică prelucrează solicitările şi întocmeşte o adresă de repartiţie către unitatea sanitară acreditată care a transmis cererea şi o adresă de repartiţie către unitatea sanitară cu care a încheiat contractul de muncă de rezident. În cazul specialiştilor aflaţi în pregătire la a 2-a specialitate cu taxă, structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, întocmeşte numai adresa de repartiţie către secţia/secţia clinică în care se efectuează stagiul. Cu 5 zile înainte de începerea pregătirii, direcţia de sănătate publică transmite unităţilor sanitare de la care au venit solicitările adresele de repartiţie. 

Art. 214

La primirea adreselor de repartiţie unitatea sanitară acreditată eliberează rezidenţilor/specialiştilor adresele de repartiţie prevăzute la art. 213, pe care aceştia au obligaţia să le depună la secţia/secţia clinică din unitatea sanitară acreditată unde se desfăşoară modulul şi, după caz, la unitatea angajatoare. 

Art. 215

După finalizarea modulului de pregătire consemnată în carnet, rezidenţii/specialiştii vor depune la unitatea sanitară acreditată în care s-a efectuat pregătirea o copie a carnetului de rezident - prima pagina şi pagina din care să rezulte finalizarea modulului de pregătire. Aceste copii vor fi transmise la structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică. 

Art. 216

Validarea stagiilor efectuate pe parcursul fiecărui an de rezidenţiat va fi efectuată de către structura abilitată din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. 

Art. 217

Aplicarea vizei anuale se face de către serviciul resurse umane din unitatea angajatoare pe baza documentelor aflate în dosarul personal (pontaje lunare, întreruperi şi altele asemenea)." 

Art. II. 

Prezentul ordin se aplică începând cu data de 1 martie 2015. 

Art. III. 

(1) Pentru Centrul Universitar Bucureşti, până la data de 1 mai 2015 documentele prevăzute la art. 212 şi 215 din Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu modificările şi completările ulterioare, se transmit către Compartimentul de management al pregătirii medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor prin rezidenţiat şi a doua specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Strada George Vraca nr. 9, sectorul 1, municipiul Bucureşti, care realizează activităţile prevăzute la art. 213

(2) După data prevăzută la alin. (1) solicitările vor fi prelucrate de către structura abilitată din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti. 

Art. IV. 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

 

 

Ministrul sănătăţii,                              Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,
Nicolae Bănicioiu                                                     Mihai Sorin Cîmpeanu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXĂ la regulament 

 

CERERE

Subsemnatul (a), . . . . . . . . . ……………………………………………., cod rezident . . . . . . . . ……………….. ., rezident/specialist în specialitatea . . . . . . . . . ………………………………..., vă rog să binevoiţi a-mi aproba efectuarea stagiului  de Bioetica din curricula de pregătire în specialitate în perioada 01.11.2022-14.11.2022 în secţia clinică  Medicina Legala/ INML “Mina Minovici” pe care o conduceţi. 

Data                                                                                      Semnatura,

 

 

 

 

 

Domnului prof. univ. dr. Curcă George Cristian

 

Adresa e-mail rezident: ……………………………………, 

tel:......................................... (optional)

 

 

 

Cerere pentru acord întrerupere

 

 

 

 

Subsemnatul (a), . . . . . . . . . …………………………………., cod rezident . . . . . . . . …………………………….. ., rezident/specialist în specialitatea . . . . . . . . . ……………………………….., vă rog să binevoiţi a-mi aproba întreruperea  stagiului de . . . . . . . . . . . . . . . . . …………….. . . in perioada  01.11.2022-14.11.2022  pentru a efectua stagiul de Bioetica din curicula de pregătire. 

 

 

Data                                                                             Semnatura

 

Domnului prof. univ. dr. ………………………………..