Anunt pentru rezidenti de ianuarie

 Rezidentii care au urmat stagiul de Bioetica medicala in luna   ianuarie  2020 isi pot ridica carnetele si adeverintele in perioada  10.02.2020- 20.02.2020

Carnetul de rezident se elibereaza altei persoane doar in baza unei delegatii  intocmita si semnata de titular.

Program eliberari carnete: luni, marti, miercuri, joi, intre orele 10.00-13.00

 

Model delegatie:  Domnule Profesor, Subsemnatul....., medic rezident specialitatea......., anul....., am efectuat stagiul de Bioetica in perioada .........si deleg pe.............legitimat cu C.I./Pasaport.......seria.....nr...., pentru a-mi ridica carnetul de rezident/adeverinta de la secretariatul Disciplinei de Medicina Legala si Bioetica.

Data........                                                                                           Semnatura........