Rezidenti Ridicare Carnete

 Rezidentii care au urmat stagiul de Bioetica medicala in luna   iunie 2019  isi pot ridica carnetele si adeverintele in perioada  02.07.2019- 11.07.2019

Carnetul de rezident se elibereaza altei persoane doar in baza unei delegatii  intocmita si semnata de titular, nu trebuie legalizata.

Program eliberari carnete: luni, marti, miercuri, joi, intre orele 10.00-13.00

 

Model delegatie:  Domnule Profesor, Subsemnatul….., medic rezident specialitatea……., anul….., am efectuat stagiul de Bioetica in perioada ………si deleg pe………….legitimat cu C.I./Pasaport…….seria…..nr…., pentru a-mi ridica carnetul de rezident/adeverinta de la secretariatul Disciplinei de Medicina Legala si Bioetica.

Data……..                                                                                           Semnatura……..